WONEN (STEDELIJKE ONTWIKKELING)

Leiden heeft een aantal belangrijke opgaven voor de toekomst: extra woningen, verduurzamen en een inclusieve stad blijven waar iedereen de kans heeft om mee te doen.

Onder de noemer ‘Leiden 2040’ pakken we deze opgaven integraal en met ambitie op!

Dat doen we door integrale kaders voor de ontwikkeling van de stad op te stellen. Zoals een omgevingsvisie en gebied ontwikkelperspectieven, door (data)onderzoek, door intensieve participatie met de stad, door initiatieven vanuit de stad aan te jagen en positief te ontvangen: ‘Ja, mits!’.  Hier hoort ook een nieuwe manier van werken bij van de organisatie en de gemeenteraad. Daarom werken we aan het opzetten van gebieds- en opgavegericht werken en een traject met de gemeenteraad.

Voorbeelden van opgaven

  • Je levert een bijdrage aan het doorontwikkelen van kaders: Leidse omgevingsvisie en ontwikkelperspectief Mors.
  • Je maakt een afwegingskader duurzame verstedelijking en financieel perspectief (zie ook bij Geldstromen).
  • Je stelt sturende wijkprofielen op. Om te kunnen bepalen wat de juiste woningen, op de juiste plek, voor de juiste doelgroep zijn en met welke voorzieningen we daarbij rekening moeten houden, is kennis nodig van onze stad. Meer specifiek kennis en data op het niveau van de verschillende wijken en misschien zelfs op buurtniveau.
  • Je levert een bijdrage aan het oplossen van het probleem van “Landje pik” in de stad door een afwegingskader op te stellen voor de verkoop van snippergroen en onrechtmatig in gebruik genomen grond.

Ben jij dit nieuwe talent?

We zoeken talenten die met vernieuwende kennis en werkwijzen en al enige ervaring op het gebied van planologie, ruimtelijk beleid, omgevingswet en/of vastgoedontwikkeling, maar ook op het sociale gebied van (inclusieve) wijken en woningbouw, een bijdrage kunnen leveren aan onze duurzame, inclusieve verstedelijkingsopgaven.