KENNISSTAD

Het programma Kennisstad is de manier om inspanningen van stad en partners te verbinden, uit te bouwen en uit te voeren.

We willen zorgen dat kennisinstituten en kennisbedrijven optimaal floreren en dat Leiden (de stad en haar inwoners) maximaal voordeel heeft van de kennisinstellingen in de stad. Twee jaar geleden is de samenwerkingsovereenkomst Leiden Kennisstad getekend, waarin de Universiteit Leiden, LUMC en Hogeschool Leiden samen met de gemeente plannen en ambities hebben afgesproken. Door het realiseren van innovatieve verbindingen tussen beleidsterreinen én instellingen en bedrijven, wordt gewerkt aan een duurzame sociaaleconomische toekomst van stad en regio. De stad als laboratorium én als podium.

Voorbeelden van opgaven

  • Leiden is in 2022 European City of Science (ECS) en zal in dat jaar het grootste multidisciplinaire Europese congres ESOF hosten. ECS biedt nadrukkelijk niet alleen kansen voor kennis, wetenschap en (hogere) onderwijsinstellingen, maar zal – in lijn met de ambities van verschillende partners in de stad – worden ingezet om de grote maatschappelijke opgaven een stap verder te helpen. Hoe kan jij als deelnemer van het organisatieteam, ECS (bijv. in de programmering van activiteiten, in de betrokkenheid van sociale partners of in de betrokkenheid van inwoners) zodanig inzetten dat dit een middel wordt om de collegeambities op het gebied van de inclusieve stad te realiseren?
  • Je geeft vorm aan een verdere integratie tussen de terreinen Kennis, Cultuur en Erfgoed. De stad (monumenten, musea, collecties, geschiedenis) vormt de bron van de verhalen. Daar moet de inspiratie worden gevonden voor de lading van de programmering van (de aanloop naar) European City of Science in 2022.
  • Je geeft vorm aan een verdergaande internationalisering van stad en regio door de stad bewuster te laten anticiperen op de verdergaande globalisering, de groei van internationale congressen te stimuleren en door nog beter gebruik te maken van Europese financiering.

Ben jij dit nieuwe talent?

We zoeken hiervoor geïnspireerde, doelgerichte onderhandelaars, creatieve verbinders en bevlogen ambassadeurs die contacten kunnen leggen en uitbouwen met verschillende stakeholders in de stad en in het land zoals kennisinstellingen, universiteitssteden, investeerders, provincie, departementen en de EU.