INCLUSIEVE & VITALE STAD

Leiden is een stad van ontdekkingen en wordt gekenmerkt door een groot cultureel erfgoed, veel musea en een groot aantal kennisinstellingen.

Dit heeft geleid tot een aantrekkelijke binnenstad en een goed investeringsklimaat voor bedrijven. Samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers leidt tot veel werkgelegenheid, een goed en divers opgeleide bevolking en kwalitatief goede zorg.  Al deze ingrediënten zorgen ervoor dat Leiden alles in zich heeft om een sociale en inclusieve stad te zijn. Dat is wat we nastreven. Maar we zien ook dat er een relatief kleine groep inwoners is die minder deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Alle inspanningen in het sociaal domein zijn er op gericht zowel deze groep zoveel mogelijk mee te laten doen als om voor alle Leidenaren een sociale en prettige stad te zijn waarin iedereen zich kan ontwikkelen en een eigen bijdrage kan leveren. Een stad waarin iedereen mee telt én mee doet. Daarnaast heeft Leiden alles in huis om zich te ontwikkelen als toegankelijke en gezonde stad. Er zijn maar weinig steden met zo veel instellingen met kennis over gezondheid, vitaliteit en samenleving. Hun kennis en faciliteiten kunnen we direct toepassen in het dagelijkse leven in de stad. Daarmee kunnen we bevorderen dat kinderen gezond opgroeien, jongeren gezond leven en ouderen lang vitaal blijven.

Voorbeelden van opgaven

  • Sociaal Inkopen. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een verbeterd sociaal inkoopbeleid (Social Return of Investment) waarmee de gemeente Leiden meer maatschappelijk rendement kan halen en zo haar maatschappelijke doelen kan halen.
  • Gelijke kansen voor Kinderen. Je levert als projectleider een bijdrage aan het project “It takes a village to raise a child (VRAC)”. Samen met partners in de stad geef je invulling aan de uitvoering van de met de EU afgesproken activiteiten.
  • Aanpak Jongeren in kwetsbare posities. Je levert een bijdrage aan de opgave om zoveel mogelijk jongeren in de levensfase van 16 tot 27 jaar naar maximale zelfstandigheid te begeleiden en dak- en thuisloosheid terug te dringen. Hiervoor is een integrale en doorlopende aanpak nodig vanuit de domeinen onderwijs, werk, inkomen, zorg, jeugdhulp.
  • Aansluiting Onderwijs & Arbeidsmarkt. Je levert een bijdrage aan de huidige mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt (met name binnen de sectoren onderwijs, zorg en techniek) door partijen bij elkaar te brengen en tot innovatieve en duurzame samenwerkingen te komen.

Ben jij dit nieuwe talent?

Wij zoeken talenten met kennis van en visie op diverse (kwetsbare) doelgroepen in onze samenleving, die met vernieuwende ideeën over arbeidsmarkt, onderwijs, jeugd of vitaliteit een verbindende bijdrage kunnen leveren aan onze sociale, inclusieve & vitale stad.