DATAGESTUURD & PROCESGERICHT WERKEN

De gemeente Leiden heeft de ambitie om een organisatie te worden die datagedreven werkt.

Data analisten en data scientisten zullen de organisatie steeds meer ondersteunen in het oplossen van maatschappelijke-, uitvoerings- en bedrijfsvoeringsvraagstukken.

Daarvoor zijn we in Leiden, samen met de regio bezig om de basis op orde te brengen en de innovatie van de organisatie met informatievoorziening te faciliteren. Dit betekent analyses maken van onze databestanden, deze in verband brengen met onze huidige werkwijzen en komen tot slimme procesverbeteringen en nieuwe werkwijzen. Ons portfolio is divers en vooral opgaven die raken aan het optimaliseren van uitvoeringsprocessen met behulp van Business Intelligence (BI) worden belangrijker.

Voorbeelden van opgaven

  • Je ontwikkelt sturingsdata voor teams in (BI) dashboards (bv. voor onze teams   Veiligheid, het Klantcontactcentrum, Economie of  het Sociaal Domein).
  • Je stelt sturende wijkprofielen op (zie ook bij Stedelijke Ontwikkeling).
  • Je monitort de duurzame verstedelijking.
  • Je levert door middel van data analyse een bijdrage aan het voorkomen en herkennen van identiteitsfraude en aan ondermijningsvraagstukken.
  • Je richt door middel van Business Intelligence onze (bedrijfsvoerings-) processen  en vraagstukken efficiënter in.
  • Je verbetert processen met behulp van Lean Operational Management of Agile.

Ben jij dit nieuwe talent?

We zoeken talenten met een nieuwe kijk op zaken, die analytische sterk zijn en als energieke data-analisten, data-scientisten en /of procesverbeteraars aan de slag kunnen om de organisatie te ondersteunen en te adviseren. Daarnaast moet je het leuk vinden om te pionieren en jouw kennis met de organisatie te delen.