Communicatie

Leiden is een dynamische stad, een stad van ontdekkingen, waar ontzettend veel gebeurt.

De gemeente Leiden maakt samen met inwoners, ondernemers en andere partijen een steeds mooiere plek van Leiden en de Leidse regio. We werken met ruim 1400 collega’s aan verschillende thema’s zoals kennis, verstedelijking, duurzaamheid, inclusiviteit en vitaliteit. We leveren allerhande diensten en producten aan onze burgers zoals het verstrekken van officiële documenten, beheer, het onderhoud en de handhaving van onze stad.

Er is een grote diversiteit aan werkzaamheden en we doen dit met grote passie en plezier en ervaren het als ‘gewoon ons werk’. We willen wat vaker delen wat we doen; dat zijn vaak hele leuke en bijzondere verhalen. We hebben zoveel om trots op te zijn! Wij zijn daarom op zoek naar vernieuwende en frisse werkwijzen voor onze communicatieaanpak, intern als extern.

Voorbeelden van opgaven

  • Verhalenverteller voor Leiden. Jouw opgave is om op zoek te gaan naar die unieke verhalen die voor ons zo gewoon zijn, maar wel relevant zijn voor de Leidse burger en onze collega’s. Vervolgens is het uiteraard aan jou om een manier en een middel te verzinnen om die verhalen te delen zodat deze de Leidenaren en onze collega’s binnen de gemeente bereiken.
  • Dienstverlening aan laaggeletterden. In hun dagelijkse leven in de stad lopen laaggeletterden er tegenaan dat zij de communicatie onvoldoende begrijpen. Veel verkeersborden zijn met plaatjes, maar bij werkzaamheden wordt dit vaak aangeduid met het bord met de tekst “omleiding”. Wat betekent dit als je dit niet kunt lezen? In deze opdracht ga je met de doelgroep in gesprek en onderzoek wat de grootste knelpunten zijn in hun contact met de gemeente Leiden en ga je – samen met hen – concreet aan de slag met oplossingen.
  • Jongeren maken kennis met de gemeente. Hoe kunnen we jongeren beter bij de gemeente betrekken? Jij gaat met dit vraagstuk aan de slag en komt met vernieuwende ideeën en brengt deze tot uitvoering.
  • Ontwikkel een goede communicatiestrategie voor het Netwerk Kennissteden Nederland en leg de basis voor de uitvoering ervan.

Ben jij dit nieuwe talent?

We zijn op zoek naar medewerkers met vernieuwende kennis op het gebied van communicatie, ook strategisch. De nieuwste (digitale) communicatiekanalen hebben voor jou geen geheimen. Je hebt ervaring om multimediale middelen zoals animaties, infographics en video’s in te zetten om een boodschap aan verschillende doelgroepen te vertellen.

Je bent creatief, een verhalenverteller en kan uiteraard goed schrijven en interviewen. Daarbij ben je in staat om (complexe) onderwerpen te vertalen naar aansprekende verhalen voor diverse doelgroepen en communicatiekanalen. Je kunt goed samenwerken en verbindingen leggen (o.a. met team Communicatie).